• In Krystalizace firem a managementu

  Důležitost Vašeho kariérního růstu

  Představte si Váš kariérní růst jako tento strom. I vaše vzdělání a získávání vědomostí začíná u samotného kořene stromu a se sílícími znalostmi, které se budují ve formě silného kmene a rozrůstají se do nejrůznějších větví a větviček. Větve představují šíři Vašich znalostí a schopností. Každá větev pak reprezentuje jednu Vaší kompetenci.Při růstu …

  Celý článek: […]

 • In Krystalizace firem a managementu

  Váš úspěch v práci a jeho přínos

  Úspěch je dle mnohých veličina měřitelná těmito aspekty – výše mzdy, kariérní postavení a z něj plynoucí benefity. Jen o tom ale úspěch není. Úspěch, tedy ten váš osobní, má nebo měl by mít mnohem více podob, není tak jednotvárný a neměli bychom ho vnímat pouze a jen “konzumně.”Být úspěšný v práci znamená totiž také […]

 • In Krystalizace firem a managementu

  Jak nalézt své profesní zaměření?

  Důležitý a dalo by se říci nezbytný předpoklad k tomu, abychom byli v práci výkonní a efektivní, je, že do své práce můžeme nějak projektovat své profesní sny, své představy o tom, kudy bychom se chtěli kariérně ubírat, v čem se cítíme nějak spokojení.Práce, která je pro nás jen prací, zajištující nám nezbytný výdělek, a […]