Budoucnost povolání a trhu práce

Čtvrtá průmyslová revoluce sebou přinese zajímavé změny v různých oborech a segmentech trhu, zejména se jedná o nanotechnologie, genetiku a biotechnologie, 3-d tiskárny. V následujících pěti letech dojde nejen ke změnám obchodních modelů, ale i k citelné změně na pracovním trhu. Trh práce bude požadovat nové dovednosti a kompetence, které jsou zatí…

Celý článek: https://www.kmosek.com/jaka-bude-budoucnost-jednotlivych-povolani-do-roku-2020/?feed_id=21942&_unique_id=620fa3ee4d8a5

#Management
#TheFutureofJobs #trhpráce #Worldeconomicforum

Autor: Petr Kmošek
Detail příspěvku: