• In Nezařazené

  Personální audit formou krystalizace

  Náš personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší firmě nebo organizaci.

  Personální krystalizační audit

  Lidské zdroje jsou nejcennějším zdrojem ve vašem podnikání. Efektivní využívání lidských zdrojů přináší rozvoj společnosti a omezuje tak selhání vaší firmy, protože lidé nejsou stroje. Zmapování procesů, efektivní řízení, nastavení komunikačních toků, delegování pravomocí a určení povinností je základním problémem mnoha organizací, zvláště při přechodech z jednotlivých etap vývoje vaší organizace.

  Služby kmosek.com

  Personální audit

  Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

  Více o službě

  Personální marketing

  Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně.

  Více o službě

  Nábor a výběr zaměstnanců

  Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství.

  Více o službě

  Personální poradenství

  Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství.

  Více o službě

  Personální agentura

  Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

  Více o službě

  Personální projekty

  Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd.

  Více o službě

  Externí personalista

  Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech.

  Více o službě

  HR Interim manager

  HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

  Více o službě

  Interim management – Interim manager

  V rámci našich služeb vám nabízíme službu interim managera nebo celkový vrcholový interim management firmy. Cílem této služby je vám dočasně obsadit roli manažera nebo ředitele, případně pozice v managementu firmy, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. Interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

  Více o službě

  HR business partner

  HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing.

  Více o službě

  Nástupnictví v rodinné firmě

  Zabýváme se poradenstvím pro rodinné firmy a problematikou nástupnictví v rodinné firmě. Naše poradenská služba se sestává s dílčích kroků přípravy projektu nástupnictví ve firmě.

  Více o službě

  Rodinná firma

  Zabýváme se poradenstvím pro rodinné firmy a rodinné podnikání. Řešíme personální problémy, individuální problémy rodinné firmy, otevřenost a izolaci, téma značky a prezentace rodinné firmy, organizační a firemní kultury.

  Více o službě

  Krizový manažer

  Naše služba krizového manažera a řízení zahrnuje tři etapy. První fází naší služby krizového manažera je etapa záchranná, která spočívá v zastavení negativního trendu odstraněním nebo omezením působení příčin vzniklé krize firmy.

  Více o službě

 • In Detail krystalizace

  Základní systém krystalizace

  Z čeho čerpá základní systém krystalizace

  Eli Ginzberg patřil mezi hlavní průkopníky vývojově-psychologické teorie volby povolání, který aktivně spolupracoval se sociologem S. W. Ginzburgem, ekonomem S. Axelrodem a psychiatrem, J. L. Hermem.  Ginzbergova teorie otevřela cestu k novému nahlížení na problematiku volby povolání a inspirovala řadu dalších kariérových teorií. V roce 1951 vystoupil E. Ginzberg nejdříve se svými spolupracovníky a o rok později také sám s kritikou vážných nedostatků v teorii i praxi soudobého profesního poradenství v USA. Odmítl jak psychoanalytický přístup, tak jednostranně deterministický přístup některých sociologů a ekonomů a formuloval vlastní teorii. Hlavní díla: Human resources: The wealth of a nation.

  Piaget Jean, psycholog; představitel psychol. strukturalismu, tvůrce tzv. operacionalistické koncepce myšlení. Orientoval se na hraniční problémy psychol., logiky a teorie poznání, zkoumal formování myšlení a pojímání světa u dětí. Zastával tezi, podle níž se dětská psychika nerozvíjí pasívním osvojováním zkušeností, ale aktivním procesem. Rozlišil čtyři stadia vývoje inteligence. Piaget byl spoluvydavatelem mnohosvazkového díla o experimentální psychologii.

 • In Detail krystalizace

  Metoda krystalizace

  Metoda krystalizace firem nebo osobnosti je opřena o metody koučinku, řízené diskuze, kladení otevřených otázek a speciálních metod krystalizace, které jsou součásti mého know-how. Krystalizační workshop je veden buď přímo ve firmě v úzké skupině zaměstnanců nebo pak v networkingové skupině, kde se schází skupina tvořena jednotlivci, na stejné úrovni řízení. Cílem metody je získat základní krystal, což je určité jádro problému, překážky nebo konfliktu, také se může jednat o objevení krystalu inovace, nápadu nebo námětu, případně o hledání motivace, inspirace nebo dalších témat. Téma pro krystalizaci definuje řídící pracovník, manažer, majitel nebo vedoucí skupiny po vzájemné diskuzi. U otevřených workshopů je to pořádající člen, na základě diskuze s účastníky a definici klíčového tématu pro krystalizaci.

  Co řeší krystalizace

  • Firemní konflikty.
  • Vize, strategie a cíle podnikání.
  • Téma inovace, firemní kreativity, hledání nových cest.
  • Angažovanost a motivaci zaměstnanců.
  • Krize a překážky v podnikání.
  • Hledání inspirace, nové motivace a impulzů v podnikání.
  • A mnoho dalších témat…