Důležitost Vašeho kariérního růstu

Představte si Váš kariérní růst jako tento strom. I vaše vzdělání a získávání vědomostí začíná u samotného kořene stromu a se sílícími znalostmi, které se budují ve formě silného kmene a rozrůstají se do nejrůznějších větví a větviček. Větve představují šíři Vašich znalostí a schopností. Každá větev pak reprezentuje jednu Vaší kompetenci.Při růstu …

Celý článek: https://www.kmosek.com/dulezitost-vaseho-karierniho-rustu/?feed_id=46369&_unique_id=63127cc316fd7

#Kariéra|Career

Autor: Petr Kmošek