Důvody firemní krize

Příklady možných důvodů a příčin firemní krize jsou následující:

Dlouhodobé nebo opakované chyby managementu
Problémy v oblasti obchodu nebo marketingu firmy
Přecenění vlastních sil v nejrůznějších oblastech firmy
Nezvládnutí projektů, zakázek apod.
Nesprávné hospodaření anebo insolvence firmy
Problematika právní. Nevhodně uzavř…

Celý článek: https://www.kmosek.com/duvody-firemni-krize/?feed_id=29148&_unique_id=6259dda8ec6da

#FAQ
#Důvodyfiremníkrize

Autor: Petr Kmošek