Firmy a podnikatelé v krizi. Zlá a nemilosrdná doba pokoronavirová

Krize má vždy tři hlavní témata. Prvním je, že se obvykle jedná o sled náhlých a rušivých událostí poškozujících firmu, buď jen její část nebo celek. Druhým je, že obecně nastává ve velice krátké době, i když částečné signály – symptomy již mohly být někým detekovány dříve. Třetím tématem jsou spojené emoce, vyvolává u zaměstnanců pocit strachu a h…

Celý článek: https://www.kmosek.com/firmy-a-podnikatele-v-krizi-zla-a-nemilosrdna-doba-pokoronavirova/?feed_id=50632&_unique_id=6346db8bedf8e

#Krizovýmanagement|Crisismanagement #Manažerskéřízení|Management
#Dobapokoronavirová #Ekonomickákrize #Firmavkrizi #Interimmanagement #Krizovákomunikace #Krizovéplánování #Krizovéřízení #Krizovýmanagement #Krizovýplán #Personálněkrizovýmanagement #Podnikánívkrizi

Autor: Petr Kmošek