Firmy se musí naučit nový fenomén: Krizová připravenost

Minimálně 75 % firem v České republice nemá zpracován žádný krizový plán, který by udržel chod firmy v případě nouze. Krizový scénář má méně než 5 % firem. ¾ firem si krizový plán nevyzkouší anebo ho neaktualizuje. Zdroj: S & T CZ
„Budeme potřebovat více duševní odolnosti, inovací, kreativního myšlení a sociálního spojení k překonání a prosper…

Celý článek: https://www.kmosek.com/firmy-se-musi-naucit-novy-fenomen-krizova-pripravenost/?feed_id=38670&_unique_id=62c175236cb14

#Krizovýmanagement #Managementařízenífirem
#Krizovápřipravenost #Krizovéřízení #Krizovýmanagement #Krizovýmanažer

Autor: Petr Kmošek