Jak nalézt své profesní zaměření?

Důležitý a dalo by se říci nezbytný předpoklad k tomu, abychom byli v práci výkonní a efektivní, je, že do své práce můžeme nějak projektovat své profesní sny, své představy o tom, kudy bychom se chtěli kariérně ubírat, v čem se cítíme nějak spokojení.Práce, která je pro nás jen prací, zajištující nám nezbytný výdělek, a není tam nic navíc, žádná p…

Celý článek: https://www.kmosek.com/jak-nalezt-sve-profesni-zamereni/?feed_id=46296&_unique_id=63119b9812c95

#Kariéra|Career

Autor: Petr Kmošek