Jak se připravit na pohovor?

Samotná příprava na pohovor je klíčovým momentem úspěchu celého procesu výběrového řízení. Pokud nepodceníte nic z vlastní přípravy na pohovor, je velice pravděpodobné, že právě Vy tu práci získáte. V jakých oblastech nejčasteji uchazeči chybují v přípravě na pohovor a čeho se chybně dopouští v průběhu samotného pohovoru? Shlédněte naše video a jak…

Celý článek: https://www.kmosek.com/jak-se-pripravit-na-pohovor/?feed_id=48104&_unique_id=632648f74466a

#Kariéra|Career

Autor: Petr Kmošek