Jak si stojí generace X, Y a Z na pracovišti

Firma NextGeneration Recruitment vytvořila zajímavou infografiku o generacích, kde čerpala z poměrně obsáhlých zdrojů. Infografika generací X, Y a Z porovnává jejich silné a slabé stránky na pracovišti. Pojďme společně nahlédnout na to, jak tyto tři generace definovaly moderní pracoviště.

Podle této grafiky je generace X považována za skupinu ne…

Celý článek: https://www.kmosek.com/jak-si-stoji-generace-x-y-a-z-na-pracovisti/?feed_id=45204&_unique_id=6304d90f8a600

#Personálníagentura|HRrecruitmentagency
#Generacepracoviště #Generacetrhpráce #GeneraceX #GeneraceXYZ #GeneraceY #GeneraceZ #NextGenerationRecruitment

Autor: Petr Kmošek