Kariéra ve 21. století

Kariérní růst ve 21. století se odvíjí v různých odvětvích od mnoha proměnných. Např. výše vzdělání, délka praxe, zda jste státní zaměstnanec nebo pracujete v soukromém sektoru atd. Toto vše je třeba vzít v potaz už při volbě vzdělání.

Vzdělání, praxe, zkušenosti a osobní předpoklady jsou základem kariérního růstu tohoto století. Stoupají nároky…

Celý článek: https://www.kmosek.com/kariera-ve-21-stoleti/?feed_id=27634&_unique_id=624b32a78e93c

#Osobnírozvoj
#Kariéra #Kariérave21.století

Autor: Petr Kmošek