Kdo je krizový manažer

Krizový manažer je především člověk se schopnostmi a dovednostmi vrátit firmu do předchozího nebo budoucího funkčního stavu, stavu prosperující firmy.
Vlastnosti krizového manažera

Odbornost a profesionalita
Vůdčí osobnost
Přirozená autorita
Odolnost proti stresu
Zdravá pragmatičnost
Neúplatnost a loajalita
Schopnost tahu na…

Celý článek: https://www.kmosek.com/kdo-je-krizovy-manazer/?feed_id=27226&_unique_id=62472d6d91ed1

#FAQ
#Kdojekrizovýmanažer

Autor: Petr Kmošek