Krize rodinných firem

Zásadní milníky a následné změny v rodinných firmách jsou spojovány spíše s generační obměnou než s výrazně jiným směřováním v čase jejich života. Většina dnešních pohledů se snaží upozornit na skutečnost, že právě změna vedení způsobená generační obměnou je příčinou progresivity rodinných firem v přístupu k vedení společnosti.
Krize rodinných fir…

Celý článek: https://www.kmosek.com/krize-rodinnych-firem/?feed_id=55292&_unique_id=638f50b957c62

#Krizovýmanagement|Crisismanagement #Rodinnéfirmy|Familybusinesses
#Fázekrizerodinnéfirmy #Krizefirem #Krizerodinnýchfirem #Krizevedenífirmy

Autor: Petr Kmošek