Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají s problémy, které mohou být v každém okamžiku jejich každodenního života velice náročné.

Nikdo tu nehodnotí možnosti, zdali může některý podnikatelský model přežít a někter…

Celý článek: https://www.kmosek.com/krizi-prekona-pouze-podnikatelska-odolnost/?feed_id=53743&_unique_id=6377cd27afe4d

#Krizovýmanagement|Crisismanagement #Manažerskéřízení|Management #Rodinnéfirmy|Familybusinesses
#Odolnostpodnikatele #Podnikatelskáodolnost #Podnikatelskáresilience #Resiliententrepreneur

Autor: Petr Kmošek