Identita firmy je jakýmsi obrazem firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy je odraz všeho, co firma dělá. Krystalizace buduje identifikaci firmy v povědomí zákazníků a zaměstnanců, kandidátů, odlišení se od druhých a konkurence. Týká se oblastí, jako je poslání firmy, styl řízení, strategie, vztah a jednání se zákazníky a zaměstnanci, vztah k okolí, ale i prezentace navenek, vizuální prostředky a způsob komunikace organizace.

Krystalizace firemní identity

 

Krystalizace firemní identity je proces, který pomáhá firmám budovat a posilovat jejich identitu, což je klíčový aspekt vnímání firmy jak interními, tak externími subjekty. Identita firmy je odrazem všeho, co organizace dělá, a jak je vnímána zákazníky, zaměstnanci a kandidáty. Tento proces zahrnuje rozvoj a identifikaci firmy v povědomí všech zainteresovaných stran, odlišení se od konkurence a upevnění pozice na trhu.

Hlavní výhody:

 • Silná identifikace: Pomáhá firmám budovat jasnou a silnou identifikaci v povědomí zákazníků a zaměstnanců.
 • Odlišení od konkurence: Umožňuje firmám odlišit se od konkurence a vyniknout na trhu.
 • Jasné poslání a strategie: Definuje a upevňuje poslání firmy, její strategii a styl řízení.
 • Zlepšení vztahů: Posiluje vztahy a komunikaci se zákazníky, zaměstnanci a okolím.
 • Profesionální prezentace: Zajišťuje konzistentní a profesionální prezentaci firmy navenek, včetně vizuálních prostředků a komunikačních strategií.

Cílová skupina:

 • Firmy a organizace všech velikostí, které chtějí posílit svou firemní identitu.
 • Manažeři a vedoucí pracovníci, kteří hledají způsoby, jak lépe komunikovat poslání a hodnoty firmy.
 • Marketingové a komunikační týmy, které chtějí zlepšit prezentaci firmy navenek.

Jak to funguje:

 1. Úvodní analýza: Posouzení stávající firemní identity a vnímání firmy interními i externími subjekty.
 2. Definování identity: Společné definování klíčových aspektů firemní identity, včetně poslání, hodnot, strategie a stylu řízení.
 3. Implementace krystalizačních prvků: Zavádění identifikovaných prvků do každodenního chodu organizace, včetně komunikace se zákazníky a zaměstnanci.
 4. Vizuální a komunikační strategie: Vývoj a implementace konzistentních vizuálních prostředků a komunikačních strategií.
 5. Závěrečná reflexe: Hodnocení dosažených výsledků a plánování dalších kroků pro dlouhodobou udržitelnost firemní identity.

Délka a formát: Proces krystalizace firemní identity může trvat několik měsíců a zahrnuje sérii workshopů, školení a průběžné podpory. Program je přizpůsoben potřebám a velikosti organizace.

Pro více informací a registraci na program Krystalizace firemní identity nás prosím kontaktujte na info@kmosek.com, nebo navštivte naše webové stránky www.kmosek.com.