Řada dnešních společností má poškozenou nebo zcela rozbitou firemní kulturu, což vede k velkým personálním a ekonomickým problémům a ke snížení produktivity. Pokud firma projde procesem krystalizace, dojde k očištění její firemní kultury a k definici filozofie, postojů a norem, které organizaci pomohou k jejímu růstu a produktivitě.

Krystalizace firemní kultury

 

Krystalizace firemní kultury je metodika zaměřená na obnovu a rozvoj firemní kultury, která je klíčová pro zdravé a produktivní pracovní prostředí. Mnoho současných společností se potýká s problémy, jako je poškozená nebo rozbitá firemní kultura, což může vést k personálním a ekonomickým problémům a snížení produktivity. Tento proces krystalizace pomáhá firmám očistit jejich firemní kulturu a definovat jasnou filozofii, postoje a normy, které podpoří růst a efektivitu organizace.

Hlavní výhody:

 • Obnova firemní kultury: Pomáhá obnovit a zlepšit firemní kulturu, což vede k vyšší spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců.
 • Zvýšení produktivity: Čistá a jasně definovaná firemní kultura přispívá ke zvýšení produktivity a efektivity práce.
 • Snížení personálních problémů: Očištěná firemní kultura vede k lepším mezilidským vztahům a snižuje personální problémy.
 • Jasná filozofie a hodnoty: Definování filozofie, postojů a norem pomáhá organizaci růst a dosahovat jejích cílů.
 • Lepší firemní image: Posílená firemní kultura zlepšuje vnímání společnosti uvnitř i vně organizace.

Cílová skupina:

 • Společnosti, které čelí problémům s firemní kulturou a chtějí ji obnovit.
 • Firmy, které chtějí zvýšit spokojenost a angažovanost svých zaměstnanců.
 • Organizace, které chtějí definovat jasnou filozofii a hodnoty pro podporu růstu a produktivity.

Jak to funguje:

 1. Diagnostika firemní kultury: Analýza stávající firemní kultury, identifikace problémů a oblastí pro zlepšení.
 2. Plánování krystalizace: Společně s vedením firmy definujeme cíle a strategii pro obnovu firemní kultury.
 3. Implementace krystalizačního procesu: Aplikace metodiky krystalizace, která zahrnuje koučink, školení a workshopy pro zaměstnance a vedení.
 4. Očištění a definování kultury: Práce na očistění firemní kultury a definování jasné filozofie, postojů a norem.
 5. Závěrečná reflexe a udržitelnost: Hodnocení dosažených výsledků a plánování udržitelnosti nové firemní kultury.

Délka a formát: Proces krystalizace firemní kultury může trvat několik měsíců a je realizován prostřednictvím sérií workshopů, školení a individuálních koučovacích sezení. Formát a délka jsou přizpůsobeny potřebám a velikosti organizace.

Kontakt: Pro více informací a registraci na program Krystalizace firemní kultury nás prosím kontaktujte na info@kmosek.com, nebo navštivte naše webové stránky www.kmosek.com.