Pokud majitel a jeho firma neprojde procesem krystalizace není schopen postavit svou společnost na žádném hodnotovém systému a jeho organizace nebude schopna docílit ztotožnění s ostatními členy organizace, což se velice rychle odrazí v jejich motivaci k práci, výkonu, ve spokojenosti a štěstí s vlastní prací a také ve vztahu ke klientům dané organizace. Výzkumy bylo prokázáno, že firemní hodnoty ovlivňují jak fungování organizace, tak prožívání a chování členů firmy. Prostřednictvím hodnot je tedy možné utvářet organizační kulturu směrem, který je pro firmu žádoucí.

Krystalizace firemních hodnot

 

Krystalizace firemních hodnot je proces, který umožňuje majitelům a jejich firmám definovat a implementovat jasný hodnotový systém. Bez této krystalizace není možné vytvořit silnou a sjednocenou firemní kulturu, což vede k problémům s motivací zaměstnanců, jejich výkonem, spokojeností a vztahy s klienty. Výzkumy ukazují, že firemní hodnoty mají zásadní vliv na fungování organizace i na chování a prožívání jejích členů. Prostřednictvím dobře definovaných hodnot lze utvářet organizační kulturu směrem, který je pro firmu žádoucí a přináší dlouhodobý úspěch.

Hlavní výhody:

 • Jasný hodnotový systém: Pomáhá firmám definovat a implementovat hodnoty, které jsou klíčové pro jejich úspěch.
 • Silná firemní kultura: Posiluje firemní kulturu a sjednocuje členy organizace kolem společných hodnot.
 • Zvýšená motivace a výkon: Zlepšuje motivaci zaměstnanců, jejich pracovní výkon a spokojenost.
 • Lepší vztahy s klienty: Upevňuje vztahy s klienty díky konzistentnímu a hodnotově řízenému přístupu.
 • Udržitelný růst: Podporuje dlouhodobý růst a úspěch organizace prostřednictvím silné a sjednocené kultury.

Cílová skupina:

 • Majitelé firem a vedoucí pracovníci, kteří chtějí posílit svou firemní kulturu a hodnoty.
 • Organizace všech velikostí, které chtějí zlepšit motivaci, výkon a spokojenost svých zaměstnanců.
 • Týmy a oddělení, které hledají jednotný přístup k práci a vztahům s klienty.

Jak to funguje:

 1. Úvodní analýza: Posouzení současné situace v oblasti firemních hodnot a kultury.
 2. Návrh hodnotového systému: Společné definování klíčových hodnot, které budou tvořit základ firemní kultury.
 3. Implementace hodnot: Zavádění definovaných hodnot do každodenního chodu organizace prostřednictvím školení, workshopů a komunikace.
 4. Integrace a udržení: Práce na integraci hodnot do všech aspektů firemního života a jejich udržení prostřednictvím pravidelného hodnocení a přizpůsobování.
 5. Závěrečná reflexe: Hodnocení dosažených výsledků a plánování dalších kroků pro dlouhodobou udržitelnost hodnotového systému.

Délka a formát: Proces krystalizace firemních hodnot může trvat několik měsíců a zahrnuje sérii workshopů, školení a průběžné podpory. Program je přizpůsoben potřebám a velikosti organizace.

Kontakt: Pro více informací a registraci na program Krystalizace firemních hodnot nás prosím kontaktujte na info@kmosek.com, nebo navštivte naše webové stránky www.kmosek.com.