Je procesem změny uchopení managementu a řízení lidských zdrojů. Rozvoj motivace, štěstí a kultury vaší organizace. Krystalizace lidských zdrojů se týká od náboru a přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj stávajících zaměstnanců, ale také řízení kariéry a odměňování. Krystalizace především poskytuje manažerům nástroje, kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce v organizaci, ale dosáhnout vyšší úrovně firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců.

Krystalizace lidských zdrojů

 

Krystalizace lidských zdrojů je proces, který mění přístup k managementu a řízení lidských zdrojů v organizaci. Zaměřuje se na rozvoj motivace, štěstí a kultury vaší organizace. Tato metodika pokrývá celé spektrum HR procesů, od náboru a přijímání nových zaměstnanců, přes vzdělávání a rozvoj stávajících pracovníků, až po řízení kariéry a odměňování. Krystalizace poskytuje manažerům nástroje, které mohou přímo i nepřímo ovlivnit růst a udržení produktivity práce, a zároveň zvýšit úroveň firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců.

Hlavní výhody:

 • Zlepšení náborových procesů: Efektivní přístup k náboru a výběru nových zaměstnanců, kteří nejlépe zapadnou do firemní kultury.
 • Rozvoj zaměstnanců: Poskytování školení a rozvojových programů pro stávající zaměstnance, čímž se zvyšuje jejich kvalifikace a motivace.
 • Kariérní růst: Jasné plánování kariérního růstu a rozvoje zaměstnanců v rámci organizace.
 • Efektivní odměňování: Optimalizace systémů odměňování a benefitů, které zvyšují spokojenost a loajalitu zaměstnanců.
 • Posílení firemní kultury: Zlepšení firemní kultury a zvýšení angažovanosti zaměstnanců prostřednictvím cílených aktivit a programů.
 • Produktivita a udržitelnost: Nástroje a strategie, které vedou k trvalému růstu produktivity a udržení kvalitních zaměstnanců.

Cílová skupina:

 • Firmy a organizace všech velikostí, které chtějí zlepšit své HR procesy a firemní kulturu.
 • HR manažeři a specialisté, kteří hledají nové přístupy k řízení lidských zdrojů.
 • Vedoucí pracovníci a manažeři, kteří chtějí zvýšit motivaci a produktivitu svých týmů.

Jak to funguje:

 1. Úvodní analýza: Hodnocení stávajících HR procesů a identifikace oblastí pro zlepšení.
 2. Návrh strategie: Společně s vedením firmy vypracování strategie pro krystalizaci lidských zdrojů.
 3. Implementace krystalizačních nástrojů: Zavádění nových náborových, vzdělávacích a odměňovacích postupů.
 4. Rozvoj a školení: Poskytování školení a rozvojových programů pro zaměstnance a manažery.
 5. Monitorování a hodnocení: Průběžné sledování a hodnocení výsledků, přizpůsobení strategie podle potřeby.

Délka a formát: Krystalizace lidských zdrojů je dlouhodobý proces, který může trvat několik měsíců až rok. Je realizován prostřednictvím workshopů, školení, koučovacích sezení a průběžné podpory. Formát a délka programu jsou přizpůsobeny potřebám a velikosti organizace.

Kontakt: Pro více informací a registraci na program Krystalizace lidských zdrojů nás prosím kontaktujte na info@kmosek.com, nebo navštivte naše webové stránky www.kmosek.com.