Je metoda koučinku, mentoringu a osobnostního rozvoje manažerů a majitelů firem. Cílem této metody je především rozvoj vnitřního krystalu osobnosti. Manažer, ředitel nebo majitel firmy musí často sám zapracovat na svém osobním postoji, chybějících kompetencích nebo neznalosti forem řízení a rozvoje své organizace. Krystalizace v koučinku jde k samé podstatě osobnosti, smyslu života a podnikání.

Krystalizace osobnosti

 

Krystalizace osobnosti je metoda koučinku, mentoringu a osobnostního rozvoje určená manažerům a majitelům firem. Tato metoda se zaměřuje na rozvoj vnitřního krystalu osobnosti, což znamená dosáhnout hlubokého pochopení a posílení klíčových osobních vlastností, postojů a dovedností. Manažeři, ředitelé a majitelé firem často potřebují pracovat na svém osobním postoji, rozvíjet chybějící kompetence nebo získávat nové znalosti v oblasti řízení a rozvoje organizace.

Hlavní výhody:

 • Hluboký osobní rozvoj: Pomáhá účastníkům odhalit a posílit jejich vnitřní hodnoty a motivace.
 • Zlepšení manažerských dovedností: Zaměřuje se na rozvoj kompetencí potřebných pro efektivní řízení a rozvoj firmy.
 • Sebepoznání a sebereflexe: Umožňuje manažerům lépe porozumět sobě samým a svým cílům v životě i v podnikání.
 • Individuální přístup: Metoda je přizpůsobena individuálním potřebám a cílům každého účastníka.
 • Udržitelný rozvoj: Zajišťuje dlouhodobé zlepšení a růst díky hlubokému pochopení vlastní osobnosti a jejích aspektů.

Cílová skupina:

 • Manažeři, ředitelé a majitelé firem, kteří chtějí rozvíjet své osobní a profesionální dovednosti.
 • Profesionálové, kteří hledají hlubší smysl v životě a podnikání.
 • Jednotlivci, kteří chtějí zlepšit své leadershipové schopnosti a efektivněji vést své týmy.

Jak to funguje:

 1. Úvodní setkání: Seznámení se s účastníkem, definování jeho cílů a očekávání.
 2. Diagnostika osobnosti: Analýza současného stavu, identifikace silných a slabých stránek.
 3. Krystalizace: Práce na rozvoji vnitřního krystalu osobnosti prostřednictvím koučinku a mentoringu.
 4. Rozvoj kompetencí: Zaměření na konkrétní dovednosti a znalosti potřebné pro efektivní řízení a rozvoj firmy.
 5. Závěrečná reflexe a plánování: Hodnocení dosažených výsledků a plánování dalších kroků pro dlouhodobý růst a úspěch.

Délka a formát: Krystalizace osobnosti může být prováděna formou individuálních sezení, skupinových workshopů nebo dlouhodobých koučovacích programů. Formát a délka programu jsou přizpůsobeny potřebám a cílům každého účastníka.

Kontakt: Pro více informací a registraci na program Krystalizace osobnosti nás prosím kontaktujte na info@kmosek.com, nebo navštivte naše webové stránky www.kmosek.com.