Metoda krystalizace firem nebo osobnosti je opřena o metody koučinku, řízené diskuze, kladení otevřených otázek a speciálních metod krystalizace, které jsou součásti mého know-how. Krystalizační workshop je veden buď přímo ve firmě v úzké skupině zaměstnanců nebo pak v networkingové skupině, kde se schází skupina tvořena jednotlivci, na stejné úrovni řízení. Cílem metody je získat základní krystal, což je určité jádro problému, překážky nebo konfliktu, také se může jednat o objevení krystalu inovace, nápadu nebo námětu, případně o hledání motivace, inspirace nebo dalších témat. Téma pro krystalizaci definuje řídící pracovník, manažer, majitel nebo vedoucí skupiny po vzájemné diskuzi. U otevřených workshopů je to pořádající člen, na základě diskuze s účastníky a definici klíčového tématu pro krystalizaci.

Co řeší krystalizace

  • Firemní konflikty.
  • Vize, strategie a cíle podnikání.
  • Téma inovace, firemní kreativity, hledání nových cest.
  • Angažovanost a motivaci zaměstnanců.
  • Krize a překážky v podnikání.
  • Hledání inspirace, nové motivace a impulzů v podnikání.
  • A mnoho dalších témat…