Mikroagrese jež zmítají dnešní firmy a celou společnost

Začal jsem s rodinou hrát takovou hru. Když někdo přistihne toho druhého, že někoho kritizuje verbálně, obdrží od druhé strany jeden bod. Když jsme si sčítali naše body navzájem, měl jsem jich za víkend 14. Sice se jednalo o projevy v rodinném prostředí, ale právě toto jednání má dopad jak na děti, tak na naši výchovu atd. Sice se nemusíme dopouště…

Celý článek: https://www.kmosek.com/mikroagrese-jez-zmitaji-dnesni-firmy-a-celou-spolecnost/?feed_id=25123&_unique_id=6230f235db2b7

#Managementařízenífirem #Osobnírozvoj #PersonalistikaaHR
#Emočníobratnost #Microagression #Mikroagrese #Mikroagrese

Autor: Petr Kmošek