Naši osobní značku tvoříme každý den!

Naše osobní značka je něco, co tvoříme každý den. Způsob, jakým se prezentujeme, je pravděpodobně nejsilnějším nástrojem, který můžeme využít k ovlivňování, efektivní komunikaci a získávání lidí, kteří naslouchají tomu, co říkáme. Vaše prezentace určí, do jaké míry poslouchá publikum vaší značky.Mnoho lidí však má zkušenost, že když mluví, lidé je …

Celý článek: https://www.kmosek.com/nasi-osobni-znacku-tvorime-kazdy-den/?feed_id=24296&_unique_id=6227fe063aeb1

#Osobnírozvoj

Autor: Petr Kmošek