Nikomu se nezavděčíte

Nelze se všem zavděčit
Pojďme se zamyslet třeba nad tématem školení. Klient si objedná školení s tím, že by rád něco probral a pošle seznam témat. Když školení připravuji, a to je totiž často ten základní problém, připravuji ho podle svého nejlepšího svědomí, znalostí, inteligence, praxe atd., zkrátka připravuji, dle mne, dobrý a hodnotný obsah, a…

Celý článek: https://www.kmosek.com/nikomu-se-nezavdecite/?feed_id=26397&_unique_id=623f2feecc30c

#Zpraxe
#Školení #Úvaha #Vzdělávání

Autor: Petr Kmošek