Nová krizová role HR

V mém dnešním článku se můžeme se zaměřit na očekávanou budoucí úlohu lidských zdrojů.  Mohli bychom se domnívat, že manažeři lidských zdrojů mohou plnit zásadní roli tím, že se budou zabývat prakticky všemi činnostmi spojenými s řízením firmy a řízením lidských zdrojů. Vztah mezi krizovým řízením a strategickým řízením lidských zdrojů je však komp…

Celý článek: https://www.kmosek.com/nova-krizova-role-hr/?feed_id=49670&_unique_id=6339a6ad20374

#Krizovýmanagement|Crisismanagement
#HRkrizovýmanažer #Krizovýpersonálnímanažer #Personálněkrizovýmanagement #Personálníkrizovýmanažer #RolekrizovéhoHRmanažera

Autor: Petr Kmošek