Otroci peněz

Řada lidí pohlíží na mzdu či odměnu jako na objektivní měřítko v hodnocení práce zaměstnavatelem. V dnešní společnosti však platová úroveň říká mnohem více. Výše platu odráží nejen hodnocení zaměstnavatele, ale také to, jak dotyčný člověk hodnotí sám sebe. Souvisí to se smyslem pro vlastní sebeúctu a hrdostí člověka.Podle průzkumu Gallupova ústavu …

Celý článek: https://www.kmosek.com/otroci-penez/?feed_id=36743&_unique_id=62ac0c37691ab

#Osobnírozvoj

Autor: Petr Kmošek