Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší kariérní úspěch, protože jsou proaktivnější než lidé, kteří mají svůj výkonnostní vrchol až večer. Christoph Randler prozkoumal 367 vysokoškolských studentů, kterých se dotazoval, v jakém denním čase byli nejvíce energičtí a jak jsou ochotní a schopní podniknout kroky k tomu, aby změnili situa…

Celý článek: https://www.kmosek.com/biorytmy-a-jejich-vliv-na-karieru/?feed_id=35539&_unique_id=62a1552530228

#Osobnírozvoj
#Biologickéhodiny #Biorytmus #Biorytmyakariéra #ChristophRandler #Kariéra #Ranníptáčeversusvečernísova

Autor: Petr Kmošek