Proč se v České republice Diverzity Managementu nedaří…

Anglické slovo diversity se do češtiny nejčastěji překládá jako různorodost nebo různost. Diverzity management můžeme vnímat jako určitý nástroj vedení firmy, který je souhrnem opatření, která vedou k tomu, že firma akceptuje a respektuje odlišnosti a využívá je jakožto pozitivní přínos k dosažení úspěchu firmy. Samozřejmě je to také proces změny c…

Celý článek: https://www.kmosek.com/proc-se-v-ceske-republice-diverzity-managementu-nedari/?feed_id=51259&_unique_id=63508f911a0c2

#Personalistikaalidskézdroje|HR
#DiverzityManagement

Autor: Petr Kmošek