Rozvoj, krize a zánik firmy souvisí s její vnitřní energií

Sedm energetických pater firem
Tradiční pojetí a vnímání energie říká, že každá energie vyjadřuje jinou stránku lidské zkušenosti. Jako celek lze firmu nebo společnost přirovnat k sedmiposchoďové budově.

V prvním patře najdeme technické oddělení, základní, řekněme kořenovou energii společnosti, zabezpečující solidní zázemí a pevný základ, včetn…

Celý článek: https://www.kmosek.com/rozvoj-krize-a-zanik-firmy-souvisi-s-jeji-vnitrni-energii/?feed_id=43956&_unique_id=62f653e097ee2

#Krizovýmanagement|Crisismanagement
#Energiefirmy #Krizefirmy #Rozvojfirmy #Sílafirmy #Vitalitafirmy #Zánikfirmy

Autor: Petr Kmošek