Strategie a aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Obecně platí, že ani tak nezáleží na tom, jak rychle společnost realizuje nábor nového zaměstnance, důležité je získat vhodného a kvalifikovaného zaměstnance. Největší překážka rychlého nárůstu náboru je nedostatečné množství kvalifikovaných kandidátů. Chceme-li vyřešit tento problém, musíme se zaměřit na nové zdroje kandidátů. 67 % společností v a…

Celý článek: https://www.kmosek.com/nabor-zamestnancu-trendy-a-strategie/?feed_id=29815&_unique_id=62609148e8c4a

#Náboravýběrzaměstnanců #PersonalistikaaHR #Personálníagentura
#Náborpracovníků #Náborzaměstnanců #Náborovástrategie #Strategienáboru #Studienábor #Trendyvnáboruzaměstnanců

Autor: Petr Kmošek