• In Detail krystalizace

  Představa krystalizace

  Hodně jsem přemýšlel, jak vám mohu připodobnit samotný proces krystalizace, jak jej vhodně pro vás vizualizovat, ať už se jedná o proces ve vaší firmě nebo vás osobně. Velice hezky mně k tomu pomohla prezentace Envisioning Chemistry a jejich práce, která je obdivuhodná. Když totiž objevíte svůj vnitřní krystal, své poslání. Když najdete cestu ze svého problému. Když objevíte to, co vás pohání, začnete růst, jako tyto překrásné krystaly.

  Poznat svou skutečnou podstatu.

 • In Detail krystalizace

  Metoda krystalizace

  Metoda krystalizace firem nebo osobnosti je opřena o metody koučinku, řízené diskuze, kladení otevřených otázek a speciálních metod krystalizace, které jsou součásti mého know-how. Krystalizační workshop je veden buď přímo ve firmě v úzké skupině zaměstnanců nebo pak v networkingové skupině, kde se schází skupina tvořena jednotlivci, na stejné úrovni řízení. Cílem metody je získat základní krystal, což je určité jádro problému, překážky nebo konfliktu, také se může jednat o objevení krystalu inovace, nápadu nebo námětu, případně o hledání motivace, inspirace nebo dalších témat. Téma pro krystalizaci definuje řídící pracovník, manažer, majitel nebo vedoucí skupiny po vzájemné diskuzi. U otevřených workshopů je to pořádající člen, na základě diskuze s účastníky a definici klíčového tématu pro krystalizaci.

  Co řeší krystalizace

  • Firemní konflikty.
  • Vize, strategie a cíle podnikání.
  • Téma inovace, firemní kreativity, hledání nových cest.
  • Angažovanost a motivaci zaměstnanců.
  • Krize a překážky v podnikání.
  • Hledání inspirace, nové motivace a impulzů v podnikání.
  • A mnoho dalších témat…