Touha po změně

Být flexibilní, kreativní, produktivní, schopný řešit rychle a efektivně zadané úkoly, být sociálně zdatný apod. jsou dnes vcelku běžné nároky zaměstnavatelů na vás coby potencionální zaměstnance. Tyto nároky často mívají vzestupnou tendenci.Můžete mít pocit, že vaši nadřízení zkouší, kam až mohou zajít, co všechno vydržíte. Je to určitý nátlak na …

Celý článek: https://www.kmosek.com/touha-po-zmene/?feed_id=51092&_unique_id=634dea9cce11a

#Kariéra|Career

Autor: Petr Kmošek