Trh práce 4.0.

Pro některé z vás je to možná nová zpráva, ale v horizontu 10 až 20 let dojde k zániku určitých profesí nebo k výrazným změnám v jejich náplni, stejně tak ale z důvodu určité rovnováhy dojde k rozšíření jiných profesí, zejména ve službách a ke vzniku zcela nových činností, jejichž zaměření a obsah je zatím obtížně popsatelný.Doposud realizované pro…

Celý článek: https://www.kmosek.com/trh-prace-4-0-2/?feed_id=27298&_unique_id=62481273d2db7

#Personálníagentura

Autor: Petr Kmošek