Tvoříte firemní etický kodex? Jak na to?

Proč je etika ve firmě tak důležitá a proč je etický kodex tak potřebný? Existuje celá řada důvodů, proč by každá společnost, a to myslím opravdu každá společnost, měla mít etický kodex, upravující vztahy mezi zaměstnanci, dodavateli, partnery apod. Je to určitá forma souhlasu s pravidly, kterými se budou všichni zaměstnanci organizace řídit.
Etic…

Celý článek: https://www.kmosek.com/tvorite-firemni-eticky-kodex-jak-na-to/?feed_id=56898&_unique_id=63a900ee70a44

#Manažerskéřízení|Management
#ethicalcode #Etickýkodex #Firemníkodex

Autor: Petr Kmošek