Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně vyrovnávají. Více než 800 manažerů odpovědělo na otázky, které zněly:

Jaké jsou vaše největší stresory/výzvy?
Co vám brání v úspěchu?
Kolik času věnujete typickým manažerským p…

Celý článek: https://www.kmosek.com/uviznuti-manazeri-mezi-nekolika-krizemi/?feed_id=53493&_unique_id=6373d7a257763

#Manažerskéřízení|Management
#Manažer #Manažerskápráce #Manažersképroblémy #Manažerskévýzvy #Studieavýzkumy

Autor: Petr Kmošek