Vedení firem vlivem krystalizace

Dokud v sobě, jako podnikatelé, manažeři nebo ředitelé neobjevíme své skutečné nadání, svůj dar, nevykrystalizujeme jej a nebudeme-li o něj pečovat a sloužit druhým, zůstaneme v polovině našich možnosti a naší životní nebo podnikatelské cesty. Náš život podléhá směru, do kterého ho tlačí dnešní společnost a společenské já, jsme ovlivňováni vnějšími měřítky, a přesto toužíme po tom, aby nás vedlo něco, co je uvnitř nás, naše jádro, které má své vnitřní měřítko.

Málokdo z nás se zabývá otázkou, proč jsme na Zemi a proč bychom měli usilovat o štěstí. Jak můžete jako majitel nebo manažer inspirovat a vést druhé, když nejste schopni vysvětli důvod své vlastní existence a důvod proč jste tady. Lídrem řídícím se procesem krystalizace se stáváme, je to cosi, co vyzařujeme svým bytím. Ať již praktikujeme jakýkoli styl vedení firem, bude mu vždy chybět duchovní část, jenž dává základ opodstatnění naší podnikatelské, manažerské nebo kariérní cestě a dává jí cíl.