Za vaši kariéru a neúspěch nemůže vaše karma

Někteří z mých klientů věří ve svou karmu, možná se divíte, že přecházím do této oblasti, ale budu v ní nyní častěji. Ačkoliv tento druh, můžeme říci duchovního postoje nemusí nijak ovlivnit reálné řešení pracovních nebo osobních situací, může v člověku způsobovat různé problémy.Pokud však hovoříme o tématu karmy obecně, měl bych upozornit na to, ž…

Celý článek: https://www.kmosek.com/za-vasi-karieru-a-neuspech-nemuze-vase-karma/?feed_id=27161&_unique_id=6246b6f0294f6

#Osobnírozvoj

Autor: Petr Kmošek