Bohatství vaší firmy? Jsou přece vaši zaměstnanci!

Bohužel má praxe ukazuje, že většina manažerů velmi podceňuje bohatství znalostí, myšlenek a vynalézavosti, které leží v hlavách členů jejich skupiny nebo týmu a zůstávají zcela nevyužité. Celý potenciál firmy pak leží uvnitř organizace zcela opomenut.

Když se někdo stane manažerem týmu zdá se, že jen málokdo dokáže odolat pokušení chytit otěže,…

Celý článek: https://www.kmosek.com/bohatstvi-vasi-firmy-jsou-prece-vasi-zamestnanci/?feed_id=57364&_unique_id=63b6a5842138c

#Krizovýmanagement|Crisismanagement #Manažerskéřízení|Management
#Bohatstvífirmy #Manažerkoště #Normaproduktivity #SWOTanalýza

Autor: Petr Kmošek