Transformujte svoji firmu

Začněte krystalizovat

Co je krystalizace

Hlavní pilířem krystalizace firmy je transformovat jí tak, aby došlo ke zvýšení výkonnosti a úspěšnosti firmy nebo organizace, zkrátka odstranit – obrousit to, co nepřidává hodnotu, zbavit se toho co tíží, brání dosažení úspěchu.

Krystalizace probíhá v několika úrovních, začíná personálním auditem, následně se definuje okruh cílů a problematických oblastí, které dostanou do řešení naši kolegové z interim managementu, kteří mají dlouhodobou praxi v managementu a úspěšně ovládají krizové řízení firmy.

Finální fází je pak dlouhodobé udržení nové strategie a plánu, která vyžaduje další druh manažerů, kteří již mohou být kmenovými zaměstnanci firmy, to pokrýváme naší službou personální agentura.

Někdy je třeba přijít s inovací, novým konceptem nebo nápadem. To obstará naše kreativní agentura, která spolupracuje s různými kreativními odborníky na danou problematiku.

Krizový manažer

Krystalizace dosazením krizového manažera

Naše služba krizového manažera zahrnuje tři etapy. První fází naší služby krizového manažera je etapa záchranná, která spočívá v zastavení negativního trendu odstraněním nebo omezením působení příčin vzniklé krize firmy. Další naší etapou je strategická, která obnáší formulování zcela nové firemní strategie, která je přijatelná a realizovatelná, její součástí je i plán a realizace. Poslední etapou a rolí krizového manažera v krizi firmy je taktická, tedy již realizace strategie podle přijatého a dohodnutého plánu s krizovým managementem.

Detail služby

Interim manažer

Krystalizace firmy dosazením dočasného manažera

V rámci našich služeb vám nabízíme službu interim managera nebo celkový vrcholový interim management firmy. Cílem této služby je vám dočasně obsadit roli manažera nebo ředitele, případně pozice v managementu firmy, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. Interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.  V oblasti managementu může interim manager být vhodnou volbou při odchodu stávajícího zaměstnance na mateřskou dovolenou nebo nahradit jinou poradenskou firmu.

Detail služby

Personální audit

Krystalizace cíleným sběrem informací a následným doporučením strategie

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci. Lidské zdroje jsou nejcennějším zdrojem ve vašem podnikání. Efektivní personální audit analyzuje využívání lidských zdrojů přináší rozvoj společnosti a omezuje tak selhání vaší firmy, protože lidé nejsou stroje.

Detail služby

Personálně krizový management firmy

Krystalizace firmy řízená personální krizí.

Firmy bojují s různými oblastmi, jako je rostoucí konkurenční tlak, odchody klíčových zaměstnanců, snižování lidských kapacit a lidských zdrojů a obecně jejich kvalita, klesající počet inovací, omlouvání chyb a omylů, firemní problémy se přestávají vyhodnocovat a řešit. U některé typů krize je vyžadována okamžitá reakce, jinak firma zaniká.

Detail služby

Krystalizace firem - unikátní transformace řízení

Jmenuji se Petr Kmošek a jsem vlastníkem unikátní licence pro krystalizaci: „Company & Individual Crystallization℠”, kterou jsem dokončil po dlouhém studiu nejrůznějších děl, dokumentů a nauk. Tato dnes unikátní metoda stojí na základech sociologických a psychologických věd. Jsem jediným držitelem této naprosto unikátní metody koučinku a workshopové metody rozvoje firem, organizací, společností a osobnosti prostřednictvím manažerského a firemního poradenství, včetně koučinku a mentoringu.

Krystalizace firem je nejnovější metoda, na které jsou položeny základy nejúspěšnějších společností, zcela jistě se také jedná o nejrychlejší metodu dosažení vašich cílů nebo cílů vaší organizace a také nejefektivnější metodu, neboť pracuje primárně s rozvojem a otevřením osobního potenciálu. Proces krystalizace se ve svém základu silně opírá o krystalizaci lidských zdrojů a osobností – metodou nalezení vnitřního osobnostního krystalu podnikatele – majitele – manažera.

Toto moderní pojetí pohledu na řízení organizací čerpá z hloubky studií nejrůznějších vědců, psychologů a pedagogů, jako jsou například: Eli Ginzberg, Jean Piaget, Vygotskij Semjonovič, Galperin Jakovlevič, Konstantin Korotkov, Břetislav Kafka, Boris Tichanovský, Květoslav Minařík, Eduard Tomáš, Stanislav Grof a další.

Krystalizace pomáhá společnostem v určité vývojové fázi, ale především ve fázi adaptace, změny, krize, ale také nového rozvoje podnikání.

Služby - manažerské a firemní poradenství

Krystalizační workshop

Jedná se o unikátní pracovní metodiku, která je položena na základě principu krystalizace. Networkingová, workshopová setkání s hlavním účelem: Krystalizace problému, nápadu, problému, tématu unikátní metodou řešení. Naprosto unikátní koučovací metoda.

Detail služby

Krystalizace osobnosti

Je metoda koučinku, mentoringu a osobnostního rozvoje manažerů a majitelů firem. Cílem této metody je především rozvoj vnitřního krystalu osobnosti. Manažer, ředitel nebo majitel firmy musí často sám zapracovat na svém osobním postoji, chybějících kompetencích nebo neznalosti forem řízení a rozvoje své organizace. Krystalizace v koučinku jde k samé podstatě osobnosti, smyslu života a podnikání.

Detail služby

Krystalizace firemní kultury

Řada dnešních společností má poškozenou nebo zcela rozbitou firemní kulturu, což vede k velkým personálním a ekonomickým problémům a ke snížení produktivity. Pokud firma projde procesem krystalizace, dojde k očištění její firemní kultury a k definici filozofie, postojů a norem, které organizaci pomohou k jejímu růstu a produktivitě.

Detail služby

Krystalizace lidských zdrojů

Je procesem změny uchopení managementu a řízení lidských zdrojů. Rozvoj motivace, štěstí a kultury vaší organizace. Krystalizace lidských zdrojů se týká od náboru a přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj stávajících zaměstnanců, ale také řízení kariéry a odměňování. Krystalizace především poskytuje manažerům nástroje, kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce v organizaci, ale dosáhnout vyšší úrovně firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců.

Detail služby

Krystalizace firemních hodnot

Pokud majitel a jeho firma neprojde procesem krystalizace není schopen postavit svou společnost na žádném hodnotovém systému a jeho organizace nebude schopna docílit ztotožnění s ostatními členy organizace, což se velice rychle odrazí v jejich motivaci k práci, výkonu, ve spokojenosti a štěstí s vlastní prací a také ve vztahu ke klientům dané organizace. Výzkumy bylo prokázáno, že firemní hodnoty ovlivňují jak fungování organizace, tak prožívání a chování členů firmy. Prostřednictvím hodnot je tedy možné utvářet organizační kulturu směrem, který je pro firmu žádoucí.

Detail služby

Krystalizace firemní identity

Identita firmy je jakýmsi obrazem firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy je odraz všeho, co firma dělá. Krystalizace buduje identifikaci firmy v povědomí zákazníků a zaměstnanců, kandidátů, odlišení se od druhých a konkurence. Týká se oblastí, jako je poslání firmy, styl řízení, strategie, vztah a jednání se zákazníky a zaměstnanci, vztah k okolí, ale i prezentace navenek, vizuální prostředky a způsob komunikace organizace.

Detail služby

Reference

Buďme v kontaktu

Tel: +420 605 733 267 / E-mail: info@kmosek.com
IČ: 76655784 / DIČ: CZ7906013313

    Napište nám