Transformujte svoji firmu

Začněte krystalizovat

Co je krystalizace

Hlavní pilířem krystalizace firmy je transformovat jí tak, aby došlo ke zvýšení výkonnosti a úspěšnosti firmy nebo organizace, zkrátka odstranit – obrousit to, co nepřidává hodnotu, zbavit se toho co tíží, brání dosažení úspěchu.

Krystalizace probíhá v několika úrovních, začíná personálním auditem, následně se definuje okruh cílů a problematických oblastí, které dostanou do řešení naši kolegové z interim managementu, kteří mají dlouhodobou praxi v managementu a úspěšně ovládají krizové řízení firmy.

Finální fází je pak dlouhodobé udržení nové strategie a plánu, která vyžaduje další druh manažerů, kteří již mohou být kmenovými zaměstnanci firmy, to pokrýváme naší službou personální agentura.

Někdy je třeba přijít s inovací, novým konceptem nebo nápadem. To obstará naše kreativní agentura, která spolupracuje s různými kreativními odborníky na danou problematiku.

Krizový manažer

Krystalizace dosazením krizového manažera

Naše služba krizového manažera zahrnuje tři etapy. První fází naší služby krizového manažera je etapa záchranná, která spočívá v zastavení negativního trendu odstraněním nebo omezením působení příčin vzniklé krize firmy. Další naší etapou je strategická, která obnáší formulování zcela nové firemní strategie, která je přijatelná a realizovatelná, její součástí je i plán a realizace. Poslední etapou a rolí krizového manažera v krizi firmy je taktická, tedy již realizace strategie podle přijatého a dohodnutého plánu s krizovým managementem.

Detail služby

Interim manažer

Krystalizace firmy dosazením dočasného manažera

V rámci našich služeb vám nabízíme službu interim managera nebo celkový vrcholový interim management firmy. Cílem této služby je vám dočasně obsadit roli manažera nebo ředitele, případně pozice v managementu firmy, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. Interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.  V oblasti managementu může interim manager být vhodnou volbou při odchodu stávajícího zaměstnance na mateřskou dovolenou nebo nahradit jinou poradenskou firmu.

Detail služby

Personální audit

Krystalizace cíleným sběrem informací a následným doporučením strategie

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci. Lidské zdroje jsou nejcennějším zdrojem ve vašem podnikání. Efektivní personální audit analyzuje využívání lidských zdrojů přináší rozvoj společnosti a omezuje tak selhání vaší firmy, protože lidé nejsou stroje.

Detail služby

Personálně krizový management firmy

Krystalizace firmy řízená personální krizí.

Firmy bojují s různými oblastmi, jako je rostoucí konkurenční tlak, odchody klíčových zaměstnanců, snižování lidských kapacit a lidských zdrojů a obecně jejich kvalita, klesající počet inovací, omlouvání chyb a omylů, firemní problémy se přestávají vyhodnocovat a řešit. U některé typů krize je vyžadována okamžitá reakce, jinak firma zaniká.

Detail služby

Krystalizace firem - unikátní transformace řízení

Jmenuji se Petr Kmošek a jsem vlastníkem unikátní licence pro krystalizaci: „Company & Individual Crystallization℠”, kterou jsem dokončil po dlouhém studiu nejrůznějších děl, dokumentů a nauk. Tato dnes unikátní metoda stojí na základech sociologických a psychologických věd. Jsem jediným držitelem této naprosto unikátní metody koučinku a workshopové metody rozvoje firem, organizací, společností a osobnosti prostřednictvím manažerského a firemního poradenství, včetně koučinku a mentoringu.

Krystalizace firem je nejnovější metoda, na které jsou položeny základy nejúspěšnějších společností, zcela jistě se také jedná o nejrychlejší metodu dosažení vašich cílů nebo cílů vaší organizace a také nejefektivnější metodu, neboť pracuje primárně s rozvojem a otevřením osobního potenciálu. Proces krystalizace se ve svém základu silně opírá o krystalizaci lidských zdrojů a osobností – metodou nalezení vnitřního osobnostního krystalu podnikatele – majitele – manažera.

Toto moderní pojetí pohledu na řízení organizací čerpá z hloubky studií nejrůznějších vědců, psychologů a pedagogů, jako jsou například: Eli Ginzberg, Jean Piaget, Vygotskij Semjonovič, Galperin Jakovlevič, Konstantin Korotkov, Břetislav Kafka, Boris Tichanovský, Květoslav Minařík, Eduard Tomáš, Stanislav Grof a další.

Krystalizace pomáhá společnostem v určité vývojové fázi, ale především ve fázi adaptace, změny, krize, ale také nového rozvoje podnikání.

Služby - manažerské a firemní poradenství

Krystalizační workshop

Jedná se o unikátní pracovní metodiku, která je položena na základě principu krystalizace. Networkingová, workshopová setkání s hlavním účelem: Krystalizace problému, nápadu, problému, tématu unikátní metodou řešení. Naprosto unikátní koučovací metoda.

Krystalizace osobnosti

Je metoda koučinku, mentoringu a osobnostního rozvoje manažerů a majitelů firem. Cílem této metody je především rozvoj vnitřního krystalu osobnosti. Manažer, ředitel nebo majitel firmy musí často sám zapracovat na svém osobním postoji, chybějících kompetencích nebo neznalosti forem řízení a rozvoje své organizace. Krystalizace v koučinku jde k samé podstatě osobnosti, smyslu života a podnikání.

Krystalizace firemní kultury

Řada dnešních společností má poškozenou nebo zcela rozbitou firemní kulturu, což vede k velkým personálním a ekonomickým problémům a ke snížení produktivity. Pokud firma projde procesem krystalizace, dojde k očištění její firemní kultury a k definici filozofie, postojů a norem, které organizaci pomohou k jejímu růstu a produktivitě.

Krystalizace lidských zdrojů

Je procesem změny uchopení managementu a řízení lidských zdrojů. Rozvoj motivace, štěstí a kultury vaší organizace. Krystalizace lidských zdrojů se týká od náboru a přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj stávajících zaměstnanců, ale také řízení kariéry a odměňování. Krystalizace především poskytuje manažerům nástroje, kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce v organizaci, ale dosáhnout vyšší úrovně firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců.

Krystalizace firemních hodnot

Pokud majitel a jeho firma neprojde procesem krystalizace není schopen postavit svou společnost na žádném hodnotovém systému a jeho organizace nebude schopna docílit ztotožnění s ostatními členy organizace, což se velice rychle odrazí v jejich motivaci k práci, výkonu, ve spokojenosti a štěstí s vlastní prací a také ve vztahu ke klientům dané organizace. Výzkumy bylo prokázáno, že firemní hodnoty ovlivňují jak fungování organizace, tak prožívání a chování členů firmy. Prostřednictvím hodnot je tedy možné utvářet organizační kulturu směrem, který je pro firmu žádoucí.

Krystalizace firemní identity

Identita firmy je jakýmsi obrazem firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy je odraz všeho, co firma dělá. Krystalizace buduje identifikaci firmy v povědomí zákazníků a zaměstnanců, kandidátů, odlišení se od druhých a konkurence. Týká se oblastí, jako je poslání firmy, styl řízení, strategie, vztah a jednání se zákazníky a zaměstnanci, vztah k okolí, ale i prezentace navenek, vizuální prostředky a způsob komunikace organizace.

Reference

Buďme v kontaktu

Tel: +420 605 733 267 / E-mail: info@kmosek.com
IČ: 76655784 / DIČ: CZ7906013313

    Napište nám