Co je krystalizace

Krystalizaci lze nejlépe popsat jako vztah světla a stínu na obrázku našeho krystalu, jenž je schematickým znázorněním lidského duševního, ale i podnikatelského vývoje. Horní vrchol krystalu představuje symbolicky jednotu, jeho základna polaritu s oběma póly. Pokud krystal rozdělíme kolmicí, vedoucí od vrcholu k základně, na dvě poloviny, octnou se dole na základně proti sobě nejtmavší modrá jako symbol našeho stínu a světlé růžová barva, jako symbol světla. S každým vývojovým krokem našeho života nebo práce, a tedy s každým posunem směrem vzhůru, na vyšší úroveň vývojového krystalu, ubývá na straně stínu modré, kdežto světlo na pravé straně zůstává stejně světlé. Absence světla se s narůstajícím vědomím zmenšuje a stín se stále více projasňuje přes tmavě modrou ke světlé modré, až nakonec zcela zmizí. V blízkosti vrcholu krystalu je vidět, že světlo se nezměnilo, ale stín se jednoduše postupně vytratil.

Úplně dole u základny krystalu stojí jasné světlo a tmavý stín nesmiřitelně proti sobě. Světlo na této spodní úrovni odpovídá vědomému Já neboli Egu – na této úrovni je ego nutné pro naše přežití. Na cestě k vrcholu krystalu Já potřebuje stín jako protiklad, aby si mohlo stále více uvědomovat samo sebe. V průběhu procesu krystalizace stín slábne a stává se průhlednějším. Čím více postupujeme v našem vývoji, tím světlejší se stín stává. Na vrcholu krystalu obě strany přecházejí do světa jednoty. Přitom ego a stín nemizí, spíše se ve své změněné podobě, procesem krystalizace, stávají zdrojem energie pro Bytostné Já. Toto je základ procesu krystalizace.

Krizový manažer

Naše služba krizového manažera zahrnuje tři etapy. První fází naší služby krizového manažera je etapa záchranná, která spočívá v zastavení negativního trendu odstraněním nebo omezením působení příčin vzniklé krize firmy. Další naší etapou je strategická, která obnáší formulování zcela nové firemní strategie, která je přijatelná a realizovatelná, její součástí je i plán a realizace. Poslední etapou a rolí manažera v krizi firmy je taktická, tedy již realizace strategie podle přijatého a dohodnutého plánu s krizovým managementem.

Detail služby

Interim management

V rámci našich služeb vám nabízíme službu interim managera nebo celkový vrcholový interim management firmy. Cílem této služby je vám dočasně obsadit roli manažera nebo ředitele, případně pozice v managementu firmy, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. Interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.  V oblasti managementu může interim manager být vhodnou volbou při odchodu stávajícího zaměstnance na mateřskou dovolenou nebo nahradit jinou poradenskou firmu.

Detail služby

Rodinná firma 

Zabýváme se poradenstvím pro rodinné firmy a rodinné podnikání. Řešíme personální problémy, individuální problémy rodinné firmy, otevřenost a izolaci, téma značky a prezentace rodinné firmy, organizační a firemní kultury. Expertní poradenství pro rodinné firmy a podnikání. Tým našich kolegů má ve svých řadách odborníky a specialisty, kteří se dlouhodobě a intenzivně zabývají tématem rodinných firem. Již dlouhodobě pracujeme v různých rodinných společnostech a umíme úspěšně navrhnout celou řadu nejrůznějších řešení.

Detail služby

Nástupnictví v rodinné firmě

Je nutné plánovat a definovat způsob, jakým bude předáno vlastnictví firmy, a to v dostatečném časovém předstihu, a také naplánovat postup, jakým bude provedena výměna generací ve vedení firmy. Tým našich kolegů má ve svých řadách odborníky a specialisty, kteří se dlouhodobě a intenzivně zabývají tématem firemního a rodinného nástupnictví. Aktivně pracujeme již v několika rodinných společnostech a toto téma řešíme pravidelně a především úspěšně a umíme navrhnout celou řadu nejrůznějších řešení. Jsme vám schopni doporučit tu nejvhodnější cestu a také vás ji úspěšně provést.

Detail služby

Krystalizace - unikátní firemní a manažerské poradenství

Jmenuji se Petr Kmošek a jsem vlastníkem unikátní licence pro krystalizaci: „Company & Individual Crystallization℠”, kterou jsem dokončil po dlouhém studiu nejrůznějších děl, dokumentů a nauk. Tato dnes unikátní metoda stojí na základech sociologických a psychologických věd. Jsem jediným držitelem této naprosto unikátní metody koučinku a workshopové metody rozvoje firem, organizací, společností a osobnosti prostřednictvím manažerského a firemního poradenství, včetně koučinku a mentoringu.

Krystalizace firem je nejnovější metoda, na které jsou položeny základy nejúspěšnějších společností, zcela jistě se také jedná o nejrychlejší metodu dosažení vašich cílů nebo cílů vaší organizace a také nejefektivnější metodu, neboť pracuje primárně s rozvojem a otevřením osobního potenciálu. Proces krystalizace se ve svém základu silně opírá o krystalizaci lidských zdrojů a osobností – metodou nalezení vnitřního osobnostního krystalu podnikatele – majitele – manažera.

Toto moderní pojetí pohledu na řízení organizací čerpá z hloubky studií nejrůznějších vědců, psychologů a pedagogů, jako jsou například: Eli Ginzberg, Jean Piaget, Vygotskij Semjonovič, Galperin Jakovlevič, Konstantin Korotkov, Břetislav Kafka, Boris Tichanovský, Květoslav Minařík, Eduard Tomáš, Stanislav Grof a další.

Krystalizace pomáhá společnostem v určité vývojové fázi, ale především ve fázi adaptace, změny, krize, ale také nového rozvoje podnikání.

Aktuální služby krystalizace firem

  1. Služba krizového manažera a krizového řízení
  2. Řízení krizového managementu firmy
  3. Koordinace, poradenství a koučink firemního a rodinného nástupnictví
  4. Komplexní služba revitalizace a restrukturalizace firem
  5. Outplacement
  6. Personální audit
  7. Outsourcing HR služeb
  8. Interim management a HR Interim management
  9. Personální marketing a employer branding

Objednejte si konzultaci, školení nebo workshop

Pojďme konzultovat, připravit školení nebo specializovaný krystalizační workshop na míru vaší organizaci nebo potřebám vašeho managementu.

Služby - manažerské a firemní poradenství

Krystalizační workshop

Jedná se o unikátní pracovní metodiku, která je položena na základě principu krystalizace. Networkingová, workshopová setkání s hlavním účelem: Krystalizace problému, nápadu, problému, tématu unikátní metodou řešení. Naprosto unikátní koučovací metoda.

Krystalizace osobnosti

Je metoda koučinku, mentoringu a osobnostního rozvoje manažerů a majitelů firem. Cílem této metody je především rozvoj vnitřního krystalu osobnosti. Manažer, ředitel nebo majitel firmy musí často sám zapracovat na svém osobním postoji, chybějících kompetencích nebo neznalosti forem řízení a rozvoje své organizace. Krystalizace v koučinku jde k samé podstatě osobnosti, smyslu života a podnikání.

Krystalizace firemní kultury

Řada dnešních společností má poškozenou nebo zcela rozbitou firemní kulturu, což vede k velkým personálním a ekonomickým problémům a ke snížení produktivity. Pokud firma projde procesem krystalizace, dojde k očištění její firemní kultury a k definici filozofie, postojů a norem, které organizaci pomohou k jejímu růstu a produktivitě. Pokud firma proces krystalizace nenastoupí, dojde postupně k jejímu zániku, neboť na její místo nastoupí konkurenti, kteří s tématem firemní kultury pracují systematicky.

Krystalizace lidských zdrojů

Je procesem změny uchopení managementu a řízení lidských zdrojů. Rozvoj motivace, štěstí a kultury vaší organizace. Krystalizace lidských zdrojů se týká od náboru a přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj stávajících zaměstnanců, ale také řízení kariéry a odměňování. Krystalizace především poskytuje manažerům nástroje, kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce v organizaci, ale dosáhnout vyšší úrovně firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců.

Krystalizace firemních hodnot

Pokud majitel a jeho firma neprojde procesem krystalizace není schopen postavit svou společnost na žádném hodnotovém systému a jeho organizace nebude schopna docílit ztotožnění s ostatními členy organizace, což se velice rychle odrazí v jejich motivaci k práci, výkonu, ve spokojenosti a štěstí s vlastní prací a také ve vztahu ke klientům dané organizace. Výzkumy bylo prokázáno, že firemní hodnoty ovlivňují jak fungování organizace, tak prožívání a chování členů firmy. Prostřednictvím hodnot je tedy možné utvářet organizační kulturu směrem, který je pro firmu žádoucí.

Krystalizace firemní identity

Identita firmy je jakýmsi obrazem firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy je odraz všeho, co firma dělá. Krystalizace buduje identifikaci firmy v povědomí zákazníků a zaměstnanců, kandidátů, odlišení se od druhých a konkurence. Týká se oblastí, jako je poslání firmy, styl řízení, strategie, vztah a jednání se zákazníky a zaměstnanci, vztah k okolí, ale i prezentace navenek, vizuální prostředky a způsob komunikace organizace.

Objednejte si konzultaci, školení nebo workshop

Pojďme konzultovat, připravit školení nebo specializovaný krystalizační workshop na míru vaší organizaci nebo potřebám vašeho managementu.

Reference

Blog

Další články

Buďme v kontaktu

Tel: +420 605 733 267 / E-mail: info@kmosek.com
IČ: 76655784 / DIČ: CZ7906013313

Napište nám