Co je krystalizace

Krystalizace, z řeckého základu znamená vyhraňování, tříbení. Charakter nebo zvyky jsou vlastně jevy psychické krystalizace, proto se člověku jeví jako nepřekonatelné. Podle jógické nauky máme psychologické krystalizaci zabraňovat tím, že nepřijmeme jako směrnici pro jednání nic z toho, co se nám vnucuje jako zkušenost, kterou bychom si přáli opakovat.

Pohlížejme na všechno jako na zcela nové dění nebo novou zkušenost a vyhýbejme se touhám, které jsou buzeny vzpomínkami na to, co nám pocitově vyhovovalo. Tím se ubráníme postupné psychické krystalizaci zvyků našeho charakteru, které jsou projevem vnitřní ztrnulosti.

Květoslav Minařík

Krizový manažer

Krystalizace dosazením krizového manažera

Naše služba krizového manažera zahrnuje tři etapy. První fází naší služby krizového manažera je etapa záchranná, která spočívá v zastavení negativního trendu odstraněním nebo omezením působení příčin vzniklé krize firmy. Další naší etapou je strategická, která obnáší formulování zcela nové firemní strategie, která je přijatelná a realizovatelná, její součástí je i plán a realizace. Poslední etapou a rolí krizového manažera v krizi firmy je taktická, tedy již realizace strategie podle přijatého a dohodnutého plánu s krizovým managementem.

Detail služby

Interim manažer

Krystalizace firmy dosazením dočasného manažera

V rámci našich služeb vám nabízíme službu interim managera nebo celkový vrcholový interim management firmy. Cílem této služby je vám dočasně obsadit roli manažera nebo ředitele, případně pozice v managementu firmy, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. Interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.  V oblasti managementu může interim manager být vhodnou volbou při odchodu stávajícího zaměstnance na mateřskou dovolenou nebo nahradit jinou poradenskou firmu.

Detail služby

Personální audit

Krystalizace cíleným sběrem informací a následným doporučením strategie

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci. Lidské zdroje jsou nejcennějším zdrojem ve vašem podnikání. Efektivní personální audit analyzuje využívání lidských zdrojů přináší rozvoj společnosti a omezuje tak selhání vaší firmy, protože lidé nejsou stroje.

Detail služby

Manažerské poradenství

Krystalizace transformací vašeho středního nebo vrcholového řízení 

Každá úroveň managementu firmy, vyžaduje určitou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí. Naše manažerské poradenství pak slouží k analýze aktuálního stavu, zjištění problematických části vašeho managementu, sběr veškerých dostupných informací skrze manažerský a personální audit a na závěr celkové doporučení a rozvoj vašeho manažerského lidského kapitálu.

Detail služby

Krystalizace firem - unikátní transformace řízení

Jmenuji se Petr Kmošek a jsem vlastníkem unikátní licence pro krystalizaci: „Company & Individual Crystallization℠”, kterou jsem dokončil po dlouhém studiu nejrůznějších děl, dokumentů a nauk. Tato dnes unikátní metoda stojí na základech sociologických a psychologických věd. Jsem jediným držitelem této naprosto unikátní metody koučinku a workshopové metody rozvoje firem, organizací, společností a osobnosti prostřednictvím manažerského a firemního poradenství, včetně koučinku a mentoringu.

Krystalizace firem je nejnovější metoda, na které jsou položeny základy nejúspěšnějších společností, zcela jistě se také jedná o nejrychlejší metodu dosažení vašich cílů nebo cílů vaší organizace a také nejefektivnější metodu, neboť pracuje primárně s rozvojem a otevřením osobního potenciálu. Proces krystalizace se ve svém základu silně opírá o krystalizaci lidských zdrojů a osobností – metodou nalezení vnitřního osobnostního krystalu podnikatele – majitele – manažera.

Toto moderní pojetí pohledu na řízení organizací čerpá z hloubky studií nejrůznějších vědců, psychologů a pedagogů, jako jsou například: Eli Ginzberg, Jean Piaget, Vygotskij Semjonovič, Galperin Jakovlevič, Konstantin Korotkov, Břetislav Kafka, Boris Tichanovský, Květoslav Minařík, Eduard Tomáš, Stanislav Grof a další.

Krystalizace pomáhá společnostem v určité vývojové fázi, ale především ve fázi adaptace, změny, krize, ale také nového rozvoje podnikání.

Služby - manažerské a firemní poradenství

Krystalizační workshop

Jedná se o unikátní pracovní metodiku, která je položena na základě principu krystalizace. Networkingová, workshopová setkání s hlavním účelem: Krystalizace problému, nápadu, problému, tématu unikátní metodou řešení. Naprosto unikátní koučovací metoda.

Krystalizace osobnosti

Je metoda koučinku, mentoringu a osobnostního rozvoje manažerů a majitelů firem. Cílem této metody je především rozvoj vnitřního krystalu osobnosti. Manažer, ředitel nebo majitel firmy musí často sám zapracovat na svém osobním postoji, chybějících kompetencích nebo neznalosti forem řízení a rozvoje své organizace. Krystalizace v koučinku jde k samé podstatě osobnosti, smyslu života a podnikání.

Krystalizace firemní kultury

Řada dnešních společností má poškozenou nebo zcela rozbitou firemní kulturu, což vede k velkým personálním a ekonomickým problémům a ke snížení produktivity. Pokud firma projde procesem krystalizace, dojde k očištění její firemní kultury a k definici filozofie, postojů a norem, které organizaci pomohou k jejímu růstu a produktivitě.

Krystalizace lidských zdrojů

Je procesem změny uchopení managementu a řízení lidských zdrojů. Rozvoj motivace, štěstí a kultury vaší organizace. Krystalizace lidských zdrojů se týká od náboru a přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj stávajících zaměstnanců, ale také řízení kariéry a odměňování. Krystalizace především poskytuje manažerům nástroje, kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce v organizaci, ale dosáhnout vyšší úrovně firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců.

Krystalizace firemních hodnot

Pokud majitel a jeho firma neprojde procesem krystalizace není schopen postavit svou společnost na žádném hodnotovém systému a jeho organizace nebude schopna docílit ztotožnění s ostatními členy organizace, což se velice rychle odrazí v jejich motivaci k práci, výkonu, ve spokojenosti a štěstí s vlastní prací a také ve vztahu ke klientům dané organizace. Výzkumy bylo prokázáno, že firemní hodnoty ovlivňují jak fungování organizace, tak prožívání a chování členů firmy. Prostřednictvím hodnot je tedy možné utvářet organizační kulturu směrem, který je pro firmu žádoucí.

Krystalizace firemní identity

Identita firmy je jakýmsi obrazem firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy je odraz všeho, co firma dělá. Krystalizace buduje identifikaci firmy v povědomí zákazníků a zaměstnanců, kandidátů, odlišení se od druhých a konkurence. Týká se oblastí, jako je poslání firmy, styl řízení, strategie, vztah a jednání se zákazníky a zaměstnanci, vztah k okolí, ale i prezentace navenek, vizuální prostředky a způsob komunikace organizace.

Reference

Buďme v kontaktu

Tel: +420 605 733 267 / E-mail: info@kmosek.com
IČ: 76655784 / DIČ: CZ7906013313

Napište nám