Co znamená pojem krizový management?

Krizový management je samostatnou manažerskou disciplínou a je chápán jako specifický, zpravidla krátkodobý přístup k řízení firmy nebo organizace, jehož hlavní podstatou a rolí je vyřešit krizovou situaci firmy nebo společnosti. Oproti standardnímu managementu má krizové řízení řadu svých specifických rysů.
Krizový management
Manažerský styl je …

Celý článek: https://www.kmosek.com/co-znamena-pojem-krizovy-management/?feed_id=53231&_unique_id=636f6e95b28b0

#FAQ
#Krizovýmanagement

Autor: Petr Kmošek