Druhy podnikatelských krizí. Jak zvládnout krize v podnikání

Krize ve firmě nebo podniku je často zcela nepředvídaná událost, která vyvolává neklid mezi lidmi v organizaci a částečně také mimo ni. Organizaci dnes mohou postihnout různé typy krizí, přičemž všechny vyžadují obratné řízení a řešení, aby společnost mohla nadále pracovat na svých cílech. Pochopení krizí a způsobů jejich řešení může organizaci pom…

Celý článek: https://www.kmosek.com/druhy-podnikatelskych-krizi-jak-zvladnout-krize-v-podnikani/?feed_id=46520&_unique_id=63143f4e29ef6

#Krizovýmanagement|Crisismanagement #Rodinnéfirmy|Familybusinesses
#Krizefirem #Krizepodnikání #Krizepodniků #Krizerodinnéhopodnikání #Krizerodinnýchfirem #Podnikatelskékrize

Autor: Petr Kmošek