Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích ve velké menšině. Toto zjištění tak trochu odráží fenomén skleněného stropu, který představuje diskriminaci žen ve firmách.

Snaha žen o nalezení rovnováhy mezi prací a životem je výz…

Celý článek: https://www.kmosek.com/skleneny-strop-realna-bariera-dnesnich-manazerek/?feed_id=55773&_unique_id=63965bd3684bc

#Personalistikaalidskézdroje|HR #Rodinnéfirmy|Familybusinesses
#Diverzita #Glassceilingsyndrom #Skleněnýstrop #Zaměstnávánížen

Autor: Petr Kmošek