Zpětná vazba

Zpětná vazba je v našem životě důležitá. Snažte se a naučte se poskytovat kvalitní zpětnou vazbu, ale také ji přijímat, protože je to jeden ze základních nástrojů vedení a rozvoje vašich lidí a týmů, ale i vás samotných. Její pravidelnost a obsahová správnost je podstatná, i s ohledem na to, že je v různých formách poskytována manažery prakticky d…

Celý článek: https://www.kmosek.com/zpetna-vazba/?feed_id=52102&_unique_id=635dc626b69f0

#Kariéra|Career

Autor: Petr Kmošek