Aby vám zpětná vazba nezhořkla!

Manažeři, kteří realizují pravidelné setkání se svými podřízenými zaměstnanci, mají o 15 % vyšší míru udržení svých zaměstnanců než ti, kteří tak nečiní.

Získání zpětné vazby od zaměstnanců je někdy ne zcela jistý akt nalezení rovnováhy ve vaší firmě. Na jedné misce vah máte zaměstnance, který vždy najde něco, na co si stěžovat, bez ohledu na to…

Celý článek: https://www.kmosek.com/aby-vam-zpetna-vazba-nezhorkla/?feed_id=37735&_unique_id=62b79f048ef61

#Personálníagentura
#Konstruktivnízpětnávazba #Zpětnávazba #Zpětnávazbafeedback #Zpětnávazbamanagement

Autor: Petr Kmošek