Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Produktivita práce je jednoduše řečeno reálný výstup za hodinu práce zaměstnance. Aktuální produktivita České republiky dosahuje v současnosti pouze cca 77 % úrovně našeho souseda Německa. Žádný převratný růst se tedy nechystá. Za posledních deset let vzrostla produktivita firem o pouhých 6 %. Sice se v České republice nasazují nové a moderní techn…

Celý článek: https://www.kmosek.com/produktivni-firma-a-produktivita-firmy/?feed_id=34027&_unique_id=6291ad6a494c0

#Managementařízenífirem #Personálníagentura
#Produktivitafirmy #Produktivitapráce #Produktivnífirma #Produktivnízaměstnanec

Autor: Petr Kmošek